Terima kasih sudi melawat blog asis

I am Muslim & I am not Terrorist

dh klik bru tgk

Translate to your Language
Statistic
Flag Counter

PERBEZAAN ANTARA AGAMA ISLAM DENGAN AGAMA SYI'AH

Dikalangan kita Banyak yang mengatakan bahawa Syiah itu sebahagian dari Islam ternyata SALAH.  Ternyata syiah bukan Islam, Syiah Punya agama tersendiri. Berikut ini adalah perbezaan yang sangat menonjol di antara agama Islam dengan agama syi'ah, yang dengannya mudah-mudahan kaum muslimin dapat mengetahui hakikat sebenarnya ajaran agama syi'ah.

1. Pembawa Agama Islam adalah Muhammad Rasulullah.

1. Pembawa Agama Syiah adalah seorang Yahudi bernama Abdullah bin Saba 'Al Himyari.
 [Majmu 'Fatawa, 4/435]2.

 Rukun Islam mengikut agama Islam:
1. Dua Syahadat
2. Solat
3. Puasa
4. Zakat
5. Haji

[HR Muslim no. 1 dari Ibnu Umar]

2. Rukun Islam ala agama Syiah

1. Solat
2. Puasa
3. Zakat
4. Haji
5. Wilayah / Kekuasaan[Lihat Al Kafi Fil Ushul 2/18]3.

Rukun Iman menurut agama Islam ada 6 perkara, iaitu
1. Iman Kepada Allah
2. Iman Kepada Malaikat
3. Iman Kepada Kitab-Kitab
4. Iman Kepada Para Rasul
5. Iman Kepada hari qiamat
6. Iman Kepada Qadha Qadar.

3. Rukun Iman ala Agama Syiah ada 5 Perkara, iaitu:

1. Tauhid
2. Kenabian
3. Imamah
4. Keadilan
5. Qiamat
4. Kitab suci umat Islam Al-Quran yang berjumlah 6666 ayat (menurut pendapat yang masyhur).

4. Kitab suci kaum Syiah Mushaf Fathimah yang berjumlah 17.000 ayat (lebih banyak tiga kali ganda dari Al-Quran milik kaum Muslimin).

[Lihat kitab mereka Ushulul Kafi karya Al Kulaini 2/634]5.

Azan menurut Agama Islam:
(Allahu akbar) 4 kali
(Asyhadu alla ilaha ILLALLOH) 2 kali
(Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah) 2 kali
(Hayya 'alash sholah) 2 kali
(Hayya 'alal falah) 2 kali
(Allahu akbar) 2 kali
(Lā ilāha ILLALLOH) 2 kali

5. Azan Ala Agama Syi'ah:
(Allahu akbar) 4 kali
(Asyhadu alla ilaha ILLALLOH) 2 kali
(Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah) 2 kali
(Asyhadu anna 'Aliyyan waliyullōh) 2 kali
(Hayya 'alash sholah) 2 kali
(Hayya 'alal falah) 2 kali
(Hayya 'alā khoiril' amal) 2 kali
(Allahu akbar) 2 kali
(Lā ilāha ILLALLOH) 2 kali

6. Islam meyakini bahawa solat diwajibkan pada 5 waktu.

6. Agama Syiah meyakini bahawa solat diwajibkan hanya pada 3 waktu saja.

7. Islam meyakini bahawa solat Jumaat hukumnya wajib. [QS Al Jumu'ah: 9]7.

7.Agama Syiah meyakini bahawa solat Jumaat hukumnya tidak wajib.

8. Islam menghormati semua sahabat Rasulullah dan meyakini mereka orang-orang yang terbaik yang digelar radhiallohu 'Anhum oleh Allah. [QS At-Taubah: 100]

8. Agama Syiah meyakini bahawa seluruh sahabat Rasulullah telah kafir (Murtad) kecuali Ahlul Bait (versi mereka), salman Al Farisi, Al Miqdad bin Al-Aswad, Abu Zar Al Ghifari. [Ar Raudhoh Minal Kafi Karya Al Kulaini 8/245-246]

9. Islam meyakini bahawa Abu Bakar adalah orang yang terbaik dari umat ini setelah Rasulullah, kemudian selepas itu Umar bin Al-Khattab, lalu Uthman bin 'Affan, lalu' Ali bin Abi Talib.

9. Agama Syiah meyakini bahawa orang yang terbaik selepas Rasulullah adalah Ali bin Abi Talib, adapun Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab adalah dua berhala Quraisy yang terlaknat. [Ajma'ul fadha'ih karya Al Mulla Kazhim hal. 157].

10. Islam meyakini bahawa Abu bakar adalah orang yang paling berhak menjadi khalifah sepeninggalan Rasulullah.

10. Agama Syiah meyakini bahawa orang yang paling berhak menjadi khalifah sepeninggalan Rasulullah adalah Ali bin Abi Talib.

11. Islam meyakini bahawa Abu Bakar adalah khalifah pertama yang sah.

11. Agama Syiah meletakkan Abu Bakar sebagai perampas khalifah dari 'Ali bin Abi Talib

12. Islam meyakini bahawa Mu'awiyah bin Abi Sufyan, 'Amr bin Al' As, Abu Sufyan termasuk sahabat Rasulullah

12. Agama Syiah meyakini bahawa mereka pengkhianat dan telah kafir (Murtad) dari Islam.


Sharing is caring ^_^

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...